12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ทำไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?

ทำไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?