12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง?