20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์

แผนการจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(24 เม.ษ 63)