12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศการจัดซื้อรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่องการจัดซื้อรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน

ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย