12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปิยะชน หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 5

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (11 มีนาคม 63)