12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ที่ 3 เชื่อบ้านบึงเค็ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทุ่ม

ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (9 เมษายน 63)