12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ITA คืออะไร? ทำไมต้อง ITA และเป้าหมายของ ITA คืออะไร?