12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ (เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์)” ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่1)

เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯและเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้กับสมาชิกให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือสังคมต่อไป สถานที่จัดกิจกรรม ณ บ้านหนองจิก หมู่ที่6 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ (เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์)” ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่1)

วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสุทิศา คงเถลิงศิริวัฒนา นายเอำเภอเซกา ประธานพิธีเปิด โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ (เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์)” ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่1) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง รพสต.หนองทุ่ม ฝ่ายปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา 904 ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง จิตรอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”โดยกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำในวัด เก็บกวาดขยะบริเวณข้างถนนและภายในชุมชนถนนหลวงในเขตตำบลหนองทุ่มเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯและเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้กับสมาชิกให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือสังคมต่อไป สถานที่จัดกิจกรรม ณ บ้านหนองจิก หมู่ที่6 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ