12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดไฟล์

เล่ม ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการ