20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดไฟล์

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง