12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ดาวน์โหลดไฟล์

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ