12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาตรที่ 3/2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศไตรมาส 3