20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

ประการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ในตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานจำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้
1. นักวิชาการคลัง(ปก/ชก.) จำนวน 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานพัสดุ(ปก/ชก.) จำนวน 1 อัตรา
3. นายช่างโยธา(ปง/ชง.) จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานสาธารสุข(ปง/ชง.) จำนวน 1 อัตรา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 092-3416089