12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาตรที่ 3/2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษยน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

ดาวน์โหลดไฟล์