12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศเปิดเผยราคากลางมิใช่งานก่อสร้าง อาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1-2562(15พ.ค.61)

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศเปิดเผยราคากลางมิใช่งานก่อสร้าง อาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1-2562(15พ.ค.61)