12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศเปิดเผยราคากลางมิใช่งานก่อสร้าง อาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2-2561

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2-2562(31 ตุลาคม 61)