12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ซ๋อมแซมอาคารสำนักงาน

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ซ๋อมแซมอาคารสำนักงาน(7 พ.ค.62)