12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

โครงการอบรมการแยกขยะ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายสมาน กมลเวคิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการคัดแยก บริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และวิธีการทำปู่ยหมักชีวภาพเพื่อการกำจัดขยะให้กับประชาขนตำบลหนองทุ่ม ตามนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา

ภาพกิจกรรม