12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

(10/10/2563) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2564