20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

โครงการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคน พ.ศ. 2564 นายโชคชัย สาขามุละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนและการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลดังกล่าว และการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)