12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประจำปี 2564

โครงการ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

ดาวน์โหลดไฟล์