20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศ เรื่อง ผลการลดใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564