12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

รายงานผลการตรวจสอบการติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม