18 ตุลาคม 2021

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

คณะผู้บริหาร

 

 

Untitled
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

โทร. 

Untitled
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม คนที่ 1

โทร.

Untitled
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม คนที่ 2

โทร. 

Untitled
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 

 

ข่าวสารล่าสุด