19 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

คณะผู้บริหาร

 

 

นายโชคชัย สาขามุละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

โทร. 090 263 4495

นายยงยุทธ ศรีจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม คนที่ 1

โทร. 089 5757940

นายวิวัฒน์ อยู่เย็น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม คนที่ 2

โทร. 083 3631207

นายวินิจ ปัญญารส
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 098 6496882