19 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานผลประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ พ.ศ.2562