20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศผู้ชนะ กรณีไม่ได้ดำเนินการระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563