20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

การขอรับบริการทางออนไลน์

เรื่องที่แจ้งขอรับบริการออนไลน์ 

เช่น การขอน้ำอุปโภคบริโภค การซ่อมระบบประปา หรือแจ้งน้ำไม่ไหลการซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การตัดแต่งกิ่งไม้แนวสายไฟฟ้า

วิธีการยื่นคำร้องการขอรับบริการทางออนไลน์ 

  1. กรอบแบบคำร้องการขอรับบริการออนไลน์ 
  2. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว กดส่ง 
  3. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยื่นยันการขอรับบริการ