20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564-2566)

  • ไม่มีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • ยังไม่มีการดำเนินการในประงบประมาณ 2565