11 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 


นางวิจิตรา หัศกรรจ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ