11 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

กองสวัสดิการสังคม

 

 


นางทัศสร ปัตพงษ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเชิดศักดิ์ จอมคำสิงห์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายประพจน์ พลลี
ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาชุมชน