20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

กองส่งเสริมการเกษตร

 


นายพิสิทธิ์ ปัตพี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ