20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ถนนชำรุด

pisit asked 2 ปี ago

ถนนชำรุดต้องแจ้งช่องทางไหนครับ

songrit ทีมงาน replied 1 ปี ago

สามารถแจ้งผ่านทางส.อบต.หมู่บ้านของท่าน หรือมาแจ้งเรื่องที่กองช่าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มด้วยตัวเองได้ครับ หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ได้ครับ

1 Answers
songrit ทีมงาน answered 1 ปี ago

สามารถแจ้งผ่านทางส.อบต.หมู่บ้านของท่าน หรือมาแจ้งเรื่องที่กองช่าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่มด้วยตัวเองได้ครับ หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ได้ครับ