20 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

การชำระค่าน้ำประปา

ณเดช asked 1 ปี ago

อยากทราบว่าทาง อบต.หนองทุ่ม ที่ออกมาเก็บค่าน้ำประปาหมู่ที่ 10 บ้านมงคลพัฒนา ทุกวันที่เท่าไหร่ของเดือนครับ

songrit ทีมงาน replied 1 ปี ago

บอกเป็นวันที่ไม่ได้ครับ แต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะออกไปเก็บค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าบำรุงเก็บขยะ ค่าภาษี ทาง อบต.จะมีหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งประชาชนใหหมู่ทราบก่อนครับ

1 Answers
songrit ทีมงาน answered 1 ปี ago

บอกเป็นวันที่ไม่ได้ครับ แต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะออกไปเก็บค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าบำรุงเก็บขยะ ค่าภาษี ทาง อบต.จะมีหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งประชาชนใหหมู่ทราบก่อนครับ