12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  1. 1.รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  2. 2.รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  1. 3.รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  1. 4.รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  1. 5.รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  1. 6.รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  1. 7.รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  1. 8.รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563