12 สิงหาคม 2022

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

สถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน(31 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564

 ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่